iletisim@bursainsaat.com
Bursa İnşaat
Bilal ÖZDEMİR
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
08 Şubat 2021 Pazartesi, 15:09

Merhaba ; KVKK nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla..

GÜNCEL TAKİP EDİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ GEREKEN BELGELER
07 Ocak 2021 Perşembe, 16:11

2021 Yılı ile birlikte işletmelerde özellikle insan kaynakları alanında güncellenmesi gereken evraklar bulunmakta. Her yıl güncellenmesi ve imzalatılması gereken evraklar; Asgari Geçim İndirim Formları, Fazla çalışma muvaffakatname tutanağı, Süresi dolan raporların sağlık belgelerinin güncellenmesi, Eğitim planlarının yapılması, Yenilenen veya değişen kimlik fotokopilerinin özlük dosyalarında güncellenmesi, Özlük dosyalarında arşivlenmesi gereken eski tarihli b..

2021 YILINA MERHABA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:33

2021 yılının ilk köşe yazımla sizlere sağlıklı, huzurlu, başarı dolu bir sene dilerim. Daha önceki köşe yazılarımı takip eden okuyucularımızın bildiği üzere köşe yazılarımda, İş hayatındaki güncel gelişmeler, iş hukuku, mevzuat, işçi ve işveren hakları, girişimcilik, devlet teşvikleri ve destekleri üzerine yazılarımla bilgi aktarmaya çalıştım. 2021 yılı itibari ile yine haftalık olarak köşe yazılarıma başlıyorum. Aklınıza takılan, paylaşılmasını istediğiniz, çözüm arad..

Kısa Çalışma Uygulaması
29 Mart 2020 Pazar, 18:41

Kısa Çalışma Uygulaması  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.  Kısa Çal..

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı
24 Şubat 2020 Pazartesi, 11:36

Merhaba ; İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabil..

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
08 Şubat 2020 Cumartesi, 13:15

Merhaba ; KVKK nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla..

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Nedir?
17 Ocak 2020 Cuma, 10:49

Merhaba; Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Belge zorunlulukları nelerdir? Bilindiği üzere Kanunen çalışanların alması gereken eğitim ve belgeler bulunmaktadır. Bu eğitimler ve belgelerden en çok karıştırılan ve bilgi kirliliği olan konuyu detaylandıralım. MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ NEDİR? Mesleki eğitim belgeleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli (TÇTİ) sınıfta yer alan, be..