iletisim@bursainsaat.com
Bursa İnşaat

2020'de konut sektörüne köklü değişiklikler geliyor!

Yılbaşından itibaren değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan ‘değerli konut vergisi’ alınacak.

29 Kasım 2019 Cuma, 10:43
388 Görüntülenme
2020'de konut sektörüne köklü değişiklikler geliyor!

Konut piyasası yeni yıla hareketli giriyor. Değerli konut vergisi gibi yenilikler gündemdeyken geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da dar gelirlinin konuta ulaşımı, stoklar, kentsel dönüşüm, şehirleşme için yeni önlemler planlanıyor. 2020 yılında konut sektörüne köklü değişiklikler geliyor. Örneğin yılbaşından itibaren değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan ‘değerli konut vergisi’ alınacak. Konut sektörü bu gibi değişikliklere hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dar gelirlinin konuta ulaşımından, kentsel dönüşüme, şehirleşmeden enerji verimliliğine, yatay mimariden kapsayıcı konutlara kadar farklı konularda önemli detaylar yer alıyor. Stok için analiz Programa göre, konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla birlikte, yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla karşılaşılıyor. Bu nedenle ihtiyacın yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya konulacak.

Sıfır ve ikinci el konut stoğunun belirlenebilmesi amacıyla, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizi için yeni sistem çalışmalarına başlanacak. Araştırma projesi başladı Programa göre, Türkiye’de dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi önceliğini koruyor. Bu kesimlerin konuta erişimini analiz etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Konut Araştırması Projesi” başlatıldı. Projeyle, dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek. Güvenli ve ulaşılabilir Projeyle dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı, arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak. Isı yalıtımına yeni standart Binalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi için mevcut ısı yalıtım standartı revize edilecek. Buna göre, ısıtmanın yanı sıra soğutma enerji ihtiyacı da değerlendirilecek ve hesaplama yöntemi geliştirilecek. Alışveriş merkezi, hastane gibi konut dışındaki binalar için hesaplama yöntemi gözden geçirilerek sağlıklı sonuç verecek hale getirilmesi yönünde revize edilecek. Dönüşümde öncelik esası Programa göre, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanların sayısı ve büyüklüğü arttığından dönüşüm uygulamalarının aynı anda yürütülmesinde zorluklar çıkıyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin önceliklendirme ihtiyacı devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecinde, alanın özelliklerine ve kentin içindeki fonksiyonuna göre dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacı sürüyor. Bu çerçevede, il bazında kentsel dönüşüm stratejileri hazırlıkları da başlatıldı. Buna göre, - Önceliklendirme için kriterler oluşturulacak. - Afet ve acil durum toplanma alanları, ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak tespit edilecek ve imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. - İstanbul’un altyapı sisteminde afet risk önceliklendirmesi yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek.